Jak bezpečná je služba Uschovna Zoo Praha?

Všechny soubory jsou přenášeny přes síť bezpečně šifrované.

Pokud odesíláte osobní nebo důvěrná data, zaškrtněte políčko "Zašifrovat soubor(y)" při vytváření nové zásilky. Heslo, které zadáte, pak musí být použito při vyzvednutí zásilky. Heslo není uloženo a nelze ho při ztrátě obnovit. Bez hesla nelze přistupovat k obsahu zásilky.

Všechny soubory nahrané a dočasně uložené v Uschovna Zoo Praha jsou uchovávány na zařízeních vlastněných a provozovaných ve vlastním datovém centru.

Všechna data podléhají předpisům a zákonům o ochraně dat.

Uschovna Zoo Praha není v žádném případě služba typu "cloud". Vše je uloženo na zařízení přímo vlastněným Zoologicka zahrada a řízeným vlastním IT personálem.

Přístup k datům je velmi přísně a striktně řízen. Všechny přístupy k datům na Uschovna Zoo Praha jsou zaznamenány a lze je snadno zkontrolovat.

Nahrávaná data se navíc uchovávají pouze na Uschovna Zoo Praha po dobu maximálně 14 dní. Po uplynutí této doby se automaticky odstraní. Není k dispozici žádná možnost jejich obnovení jakmile je zásilka smazána.

Vyzvednutí zásilky od příjemce může být provedeno pouze s ID zásilky a Ověřovacím kódem.
V průběhu ukládání zásilky si můžete vybrat, zda se zpráva příjemci odešle automaticky či nikoliv.