[dropbox]

O službě Uschovna Zoo Praha ...

Zasílání velkých příloh v emailových zprávách přetěžuje emailové servery i klientské aplikace (jako je např. Outlook nebo klient v mobilním telefonu), které nejsou pro zpracování velkých objemů dat v jedné zprávě navrženy. Stahovaní takových emailových zpráv může při pomalejším připojení trvat velmi dlouho a zároveň blokovat provoz e-mailových serverů ostatním uživatelům. V některých případech může dojít k omezení služeb serveru, výpadkům jeho provozu nebo neočekávanému chování emailového klienta, operačního systému mobilního zařízení nebo zálohovacího systému. Velikost emailových zpráv je z těchto důvodů limitována řadou technických omezení na serverech, v klientských programech i komunikačních protokolech používaných k přenosu elektronické pošty internetem. Pro sdílení souboru a příloh od velikosti několika MB používejte proto raději Uschovna Zoo Praha, kde jsou soubory dočasně uloženy a zpřístupněny požadovaným příjemcům bezpečnou a technicky výhodnější cestou.

Existují dvě skupiny uživatelů.

Privilegovaní uživatelé mohou do systému ukládat zásilky pro libovolné příjemce, ať už vlastní kolegy, kteří jsou také privilegovaní nebo pro vnější uživatele. Vnější uživatelé smějí ukládat zásilky určené pouze pro privilegované uživatele, tedy pouze pro adresáty spojené s organizací. Co je to zásilka?
zásilka: jeden nebo více souborů nahraných do služby Uschovna Zoo Praha jako jedna položka pro doručení jednomu nebo více příjemcům
Existuje více způsobů, jak mohou uživatelé uložit více souborů do jediné zásilky:
 • Přetáhnout více souborů najednou do stránky pro nahrání
 • Kliknutím na tlačítko"Přidat soubory" na stránce pro uložení zásilky a vyberte jeden nebo více souborů najednou pomocí kombinace Shift+klik Ctrl+klik (Cmd+klik na Mac)
 • Spojit či zkomprimovat více souborů do jediného balíčku připojeného k zásilce. To lze provést více způsoby:
  • V počítačích Apple mohou uživatelé vybrat soubory v aplikaci Finder a zvolit Compress (viz menu File)
  • Uživatelé Windows mohou vytvořit komprimovanou složku nebo využít komprimační aplikaci jako je 7-Zip
  • Uživatelé Linux/Unix systémů mohou použít "PeaZip" or "File Roller"
Vytvoření zásilky
Pokud chtějí uživatelé systému vytvořit zásilku, vloží údaje k identifikaci sebe jako odesílatele (jméno, organizaci, a svou emailovou adresu); identifikační údaje adresáta (jméno a emailovou adresu); a vybere soubory, které mají být v zásilce odeslány. Pokud jsou soubory úspěšně nahrané do systému, je příjemci (nebo příjemcům) automaticky odeslán email s upozorněním na zásilku, který zároveň obsahuje odkaz pro její vyzvednutí. Současně se ukládají další informace, jako IP adresa a název počítače z kterého byla zásilka vytvořena, které pomáhají příjemci ověřit autenticitu zásilky.
 
Vyzvednutí zásilky od příjemce může být provedeno pouze s ID zásilky a Ověřovacím kódem. V průběhu ukládání zásilky si můžete vybrat, zda se zpráva příjemci odešle automaticky či nikoliv.

Vyzvednutí zásilky
Existují dva způsoby, jak vyzvednout soubory uložené v zásilce:
 • Všichni uživatelé, kteří vytvořili nebo obdrželi nějakou zásilku mohou přistoupit k zásilce kliknutím na odkaz v notifikační emailové zprávě.
 • Privilegovaní uživatelé mohou po přihlášení k systému zobrazit svoji úložnu, obsahující seznam zásilek , které byly v systému pro ně zanechány. Přihlášení uživatelé tak mohou přistupovat ke svým zásilkám i bez použití notifikační zprávy.
Při procházení zásilek, můžete zobrazit:
 • Seznam uložených souborů
 • Informace o odesílateli i o zamýšlených příjemcích
 • Identifikační údaje počítače, ve kterém byla zásilka vytvořena
 • V některých případech i záznamy o vyzvednutí uložené zásilky
Na vyzvednutí uložené zásilky mají uživatelé 14dní. Zásilky starší 14 dní jsou ze systému každou noc automaticky odstraněny.

Všechny nahrávané soubory jsou automaticky skenovány proti škodlivému kódu a virům. Přesto musí příjemci k obsahu zásilek přistupovat s opatrností! Vždy otevírejte pouze zásilky, které očekáváte, od odesílatelů které znáte! V případě pochybností kontaktujte před otevřením zásilky, tedy před stažením a otevřením souborů, autora zásilky.


Navázání na přerušené stahování souboru

Většina prohlížečů podporuje navázání na přerušené stahování.

Služba Uschovna Zoo Praha podporuje na straně serveru navázání stahování dle standardu HTTP 1.1.

Limity úschovny

Možnost nahrávat soubory větší než 2 GB závisí na použitém prohlížeči.

Pokud je to možné, použijte moderní 64bitový prohlížeč na 64bitovém operačním systému.

Služba Uschovna Zoo Praha má nastaveny limity na celkovou velikost zásilky, které nesouvisí s použitým prohlížečem. V žádné zásilce nesmí být překročena velikost 20.0 GB pro jediný soubor a zároveň 20.0 GB pro jednu celou zásilku.

V případě že narazíte při použití na tyto potíže:

může to být tím, že používáte příliš pomalou internetovou linku, a soubor nestihnete stáhnout. Ze strany serveru dojde k přerušení stahování po přibližně 2 hodinách.


Na základě originálu Perl UD Dropbox software Dokea Scotta.Verzi 6.13-3 vyvinul Jules Field.